İcat ve Buluşlar

Ağustos 20, 2010

1001 İcat sergisi açıldı

<a href=”http://www.kultursanateskisehir.com/wp-content/uploads/2010/08/1001_icat.jpg”><img src=”http://www.kultursanateskisehir.com/wp-content/uploads/2010/08/1001_icat-150×150.jpg&#8221; alt=”1001_icat” title=”1001_icat” width=”150″ height=”150″ /></a>İslam Medeniyeti’nde Bilim ve Teknolojinin 7 ile 17. yüzyıl arasındaki 1000 yıllık serüvenini aktaran uluslararası sergi Londra’dan sonra İstanbul’da açıldı.
BÜYÜK BULUŞLAR
Lagari, İbn Firnas, İbn Sînâ, El-Cezerî, Mimar Sinan, Hezarfen… Büyük buluşlara imza atmış olan bu İslam alimlerinin pek bilinmeyen eserleri, 1001 İcat sergisinde bir araya geldi. Sultanahmet Meydanı’nda açılan sergide bilim tarihine ışık tutacak birçok eserin yanı sıra teknolojinin yardımıyla geçmişe uzanan sanal tarihi yolculuklar da yapılabiliyor. Sergi, 5 Ekim 2010 tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.<!–more–>
Merkezi Londra’da bulunan ve dünyanın birçok yerinden bilim adamının üye olduğu Bilim,Teknolojive Medeniyet Vakfı (FSTC) tarafından gerçekleştirilen ‘1001 İcat’; Müslümanların tıp, astronomi, şehir, ticaret, coğrafya başta olmak üzere pek çok alandaki buluşları ile günümüz bilim ve teknolojisinin temellerini ele veriyor. Topkapı Sarayı Gülhane Parkı’nda yer alan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ne yolu düşenler, 1001 İcat sergisine daha kolay intibak edecek. Zira müzedeki eserlerin benzerleri ve daha pek çok farklı buluş sergide karşımıza çıkacak. Eserlerin en önemli özelliği ise interaktif olması. Kısacası sergilenen eserleri günümüz teknolojisinin imkânlarını kullanarak çocuksu bir merakla kurcalayabileceksiniz.

Reklamlar

Şubat 27, 2010

Asansör-The History of the Elevator

İnsan tarihinin en eski problemlerinden biri de düşey kaldırmadır. İnsanlar bu konuda kaldıraç ile işe başlayıp, çıkrık benzeri sistemlerle devam etmişler ve kol güçlerini kullanmışlardır.

İlk ciddi anlamda düşey kaldırma sistemlerinin gelişimi, 19. yüzyılda 1850 ve 1860 yılları arasında, Amerikan Endüstrisi ile çalışan İngiltere’deki tekstil fabrikalarına dayanır. Bu gelişmeler daha sonra endüstriden ticarete ve halka transfer olmuştur.

By Mary Bellis

Primitive elevators were in use as early as the 3rd century BC, operated by human, animal, or water wheel power. From about the middle of the 19th century, power elevators, often steam-operated, were used for conveying materials in factories, mines, and warehouses. (more…)

Nisan 1, 2009

Tesla bobinleri, ark, şimşek (Tesla coil)

Filed under: Uncategorized — abdelk @ 10:25 am
Tags: , , , , , , , ,

teslabobini2simsek2Nicola Tesla bobinleri en çok ilgi çekmiş buluşlardandır. Tesla bobinleri basit olarak hava nüveli, yüksek frekanslı titreşimli trafolardır.

bobinSon derece yüksek voltajlar üretebilirler. Hatta kapalı olsalar bile tank kapasitörleri üzerinde biriken 10.000 volt civarındaki voltaj bir insanı anında öldürmeye yetebilir. Bu nedenle son derece dikkatli denenmesi gereken cihazlardır.
Basitçe bobinin şeması ve şimşekleri görebilirsiniz.

Mart 26, 2009

İzafiyet Teorisi Theory of Relativity

einsteinAlbert Einstein (1879-1955), yirminci yüzyılın en büyüklerindendi. O, sağduyuya dayanan köhne inançlarımıza, insan aklının en kapsamlı saldırısını yöneltti. Bize,uzaklığın ve zamanın göreli olduğunu gösterdi. Işığın, paket paket yayıldığını, yani kuantum denen enerji paketçiklerinin varlığını gösterdi. Bizi düşsel yerlere bilimsel gezilere çıkardı. Kimi zaman Güneş’ e götürdü bizi, kimi zaman asansörde tehlikeli deneylerin kobayı yaptı . Ama onun büyük öngörüleri doğrulandı. O, ‘önce deney ve gözlem, sonra kuram’ diyen eski bilimsel çalışma yöntemine’ son ve büyük darbeyi indirdi. Önce hesap yaptı, tahminde bulundu. Deney arkadan geldi. Ve deney, Einstein’i destekledi. Ne büyük bir onur: O, gerçek bir deha idi.

The Theory of Relativity, proposed by the Jewish physicist Albert Einstein (1879-1955) in the early part of the 20th century, is one of the most significant scientific advances of our time. Although the concept of relativity was not introduced by Einstein, his major contribution was the recognition that the speed of light in a vacuum is constant and an absolute physical boundary for motion. This does not have a major impact on a person’s day-to-day life since we travel at speeds much slower than light speed. For objects travelling near light speed, however, the theory of relativity states that objects will move slower and shorten in length from the point of view of an observer on Earth. Einstein also derived the famous equation, E = mc2, which reveals the equivalence of mass and energy. (more…)

Elektrik Lambası Electric bulb

Filed under: Elektrik — abdelk @ 5:04 pm
Tags: , , , , , , , , , ,

The Invention of the Light Bulb: Davy, Swan and Thomas Edison
Light Bulb

The first electric light was made in 1800 by Humphry Davy, an English scientist. He experimented with electricity and invented an electric battery. When he connected wires to his battery and a piece of carbon, the carbon glowed, producing light. This is called an electric arc.

Elektrik (Akkor) lambası: Elektrikle ısındığı zaman ışıkveren filaman telli ve camla çevrili lamba. Akkor ve flöresan lamba iki önemliışık kaynağıdır. Günümüzde kullanılan akkor lamba tungsten filamanlı olup,elektrik akımıyla 2600°C’ye kadar ısınır. Tungsten filaman 3382°C gibi çok yüksek birerime noktasına sahib olduğu için, saatlerce erimeden ve kırılmadan ışıkvermeye devam eder. Filamanın bulunduğu cam kısmın içi boşaltılmış veazot-argon karışımı bir gaz doldurulmuştur. Bu karışım filamanla kimyasalreaksiyona girmez ve basıncı ile lamba ışık verirken filamanın buharlaşmasınıönler. Buharlaşmanın meydana gelmesi lambanın iç kısmının siyahlanmasına vemuhtemelen lambanın ömrünün sona ermesine sebeb olur. Akkor lambaların ortalamaömrü 1000 saattir.
Tarihçesi: 1802’de
Humphry Davy,elektrik akımını platin telden geçirerek onu akkor haline getirdi. Ancak bununışıklandırmadaki imkanlarını araştırmadı. Bu imkanı açık olarak fark eden ilkaraştırmacı J.W. Starr sayılabilir. Starr’ın lambalarının birinde elektrikleısıtılan karbon çubuk vakum cam tüp içindeydi. Starr, 1846’da 25 yaşında öldü.1848-1860 yılları arasında da Swan, flaman olarak karbonize edilmiş bir kağıtşerit kullandı. Kullanılan lamba havası boşaltılmış camdan mamul bir ampuldü.İletken teller lambanın boynundan çıkarken aralarındaki kauçuk malzemeyle izole(yalıtılmış) oluyordu. Swan bu zaman peryodunda da pratik bir lamba yapamamıştı. (more…)

Elektrik motoru

Filed under: Elektrik — abdelk @ 1:16 pm
Tags: , , , , , , ,

motors01cjcElektrik motorları , elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren aygıtlardır. Her elektrik motoru biri sabit (Stator) ve diğeri kendi çevresinde dönen (Rotor ya da Endüvi) iki ana parçadan oluşur. Bu ana parçalar, elektrik akımını ileten parçalar (örneğin: sargılar), manyetik akıyı ileten parçalar ve konstrüksiyon parçaları (örneğin: vidalar, yataklar) olmak üzere tekrar kısımlara ayrılır. Alternatif akım ile çalışan elektrik motorlarında rotor ve statorun manyetik akıyı ileten kısımları fuko akımlarından kaçınmak amacıyla tabakalandırılmış saçlardan yapılır. Rotor ve Stator saç paketlerinin yapılması için 0,35 – 1,5 mm kalınlığında, tek ya da çift taraflı yalıtılmış saç levhalar makas tezgahlarında şeritler halinde kesilir. Bu şekilde oluşturulan saç şeritler şerit çekirdekli trafoların ve makinaların yapımında başka bir işleme gereksinilmeden derhal kullanılabilmektedir. Makastan çıkan saç şeritler çok seri – çalışan kalıp – kesme presine verilir. Dakikada 300 – 500 kesme yapan 500 000 kp’lık presler stator ve rotor saç profillerini bir dizi – kesme halinde arka arkaya çıkartır.

Michael Faraday (d.22 Eylül 1791,Surrey ,Newinghton– ö. 25 Ağustos 1867 İngiliz bilgini.
19. yüzyılın en büyük bilimadamlarından biridir. Elektromanyetik indüklemeyi, manyetik alanın ışığın kutuplanma düzlemini döndürdüğünü buldu. temel ilkelerini belirledi. Klor gazını sıvılaştırmayı başaran ilk kişidir ve elektrik motorunu icat etmiştir.

(more…)

WordPress.com'da Blog Oluşturun.